Valoració de Som Palma dels pressuposts de 2016

La ciutat de Palma necessita millors inversions i serveis. Durant els anys de govern del PP hem hagut de patir retallades que han afectat les famílies, a les escoles, a la sanitat i als serveis socials. La precarietat laboral, les desigualtats socials o la gran quantitat de persones a l’atur, dugueren a la gent avotar pel canvi real el mes de maig passat.  Per donar resposta a aquestes necessitats socials va arribar a Cort el Govern de la Gent.

Aquest nou govern municipal del qual formam part presenta els pressuposts 2016 amb l’objectiu de començar una nova etapa. En aquesta nova etapa ens trobam amb moltes limitacions, de les quals destaquen lleis estatals que ofeguen els ajuntaments, com la Llei Montoro, i la manca de dotació del Govern Balear a la ciutat de Palma en concepte de Llei de Capitalitat.

Ha arribat l’hora de dedicar esforços reals a la gent i a les polítiques socials i, en això, les forces polítiques que conformen el govern de Cort hi hem posat el nostre màxim esforç. Consideram que aquests pressuposts suposen un primer pas cap a les millores no només conjunturals sinó sobretot estructurals que necessita la ciutat de Palma. Així i tot, i fent una mica d’autocrítica, des de Som Palma pensam que és necessari anar més enllà a l’hora d’elaborar uns pressuposts de rescat ciutadà:

  • Hem d’exigir més recursos de les administracions autonòmiques i estatals destinats als ajuntaments, els quals són els que es troben més a prop de la gent i coneixen de primera mà les problemàtiques socials.
  • Trobam imprescindible posar en marxa l’auditoria ciutadana del deute i, si és el cas, reestructurar-lo.
  • Quant al procés d’elaboració dels pressupostos, aplicar més transversalitat entre àrees a l’hora de determinar prioritats i la manera de dur-les a terme i avaluar-les.
  • Necessitam lleis estatals que ens permetin aplicar una fiscalitat progressiva als imposts municipals, així com altres mesures socials més contundents.

Així doncs, Som Palma vol deixar constància de la insuficiència d’aquests pressuposts per dur a terme els profunds canvis socials que necessita la ciutadania de Palma. És per aquest motiu que ahir a la Junta de Govern donàrem suport a l’aprovació de l’esborrany dels pressuposts amb dos vots a favor i una abstenció, seguint l’acord de la comissió de Coordinació del passat dilluns 16 de novembre.

No deixam de tenir present, però, les millores substancials que s’han anat aplicant des de l’inici de l’actual legislatura, i que han suposat un canvi considerable respecte de l’immobilisme del Partit Popular durant el seu passat mandat.

Som Palma manifesta el seu compromís de seguir implementant durant els tres anys vinents les mesures de rescat ciutadà i de seguir fent passes per posar l’Ajuntament al servei de la ciutadania, construint entre totes i tots la Palma que volem.

Aquí podeu veure la presentació i memòria del projecte de pressupostos 2016. A la memòria podreu trobar l’explicació de les principals modificacions fetes respecte del pressupost de 2015.

Articles relacionats

Deixan's un comentari

Dubte / Duda
Queixa / Queja
Suggeriment / Sugerencia
Proposta / Propuesta
Demanda de cita
Altres / Otros

0 Comentaris