Som Palma reafirma la urgència d’eliminar el monument de Sa Faixina

Som Palma reafirma la urgència d’eliminar el monument de Sa Faixina

Des de l’inici de la nostra experiència política, les persones de Som Palma hem intentat superar les idiosincràsies particulars per tal de reunir la ciutadania de Palma entorn a un patrimoni comú. Un patrimoni constituït pels principis fonamentals de la Democràcia, els quals són els instruments que permeten construir una ciutat més digna, més justa i més igualitària.

Som conscients que la confiança de milers de ciutadanes i ciutadans ens obliga a actuar amb coherència amb les directrius que han impulsat el projecte des del principi.  Des de Som Palma volem reafirmar el nostre compromís amb el nostre Programa i els acords signats amb les forces polítiques presents al govern municipal. Al mateix temps pretenem manifestar públicament el nostre més profund desig de dignificar els espais públics de Palma, on volem que es puguin respirar els valors democràtics que permeten la convivència entre totes i tots.

Més enllà de la regulació dels espais públics, ens preocupa també l’eliminació de totes aquelles referències als règims totalitaris que malauradament han caracteritzat la història d’Europa i també de l’Estat espanyol. La congruència amb les nostres declaracions públiques i el nostre programa ens exigeix insistir en la urgència de  posar en marxa totes les mesures necessàries per tal d’eliminar –juntament amb la resta de símbols– l’anomenat Monumento al Crucero Baleares present al parc de sa Faixina, “un homenatge als homes i a la maquinària de la mort que van fer possible la derrota de la democràcia durant la Guerra Civil i la posterior implantació d’una dictadura assassina de gairebé 40 anys”, tal com assenyala Maria Antònia Oliver, presidenta de l’associació Memòria de Mallorca.

També volem fer nostres els arguments de l’arquitecte i catedràtic a la UPC Josep Quetglas publicades a “El País” l’ 11/02/2010, en particular: “l’immortal monument manté íntegres els seus valors commemoratius d’una gesta típicament franquista, com fou el bombar­deig de poblacions costaneres indefenses, des de Màlaga fins a Dénia, Mataró, Sant Feliu de Guíxols … Qualsevol contextualització d’aquesta commemoració certifica que el franquisme és contextualitzable, i que vivim per tant sota un franquisme contextualitzat”.

Els assassinats a civils duts a terme pels militars del Crucero a les costes andaluses és un crim recollit a l’Estatut de Roma (1998), instrument constitutiu de la Cort Penal Internacional. Després de dècades de ‘singularitat’ dins de la casuística europea, finalment el compliment de l’article 15 de la Llei de Memòria Històrica estatal ens permet -des de fa vuit anys i sense haver d’esperar un nou marc legal- prendre les mesures oportunes per la retirada de símbols commemoratius d’exaltació, personal o col·lectiva, de la sublevació militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la dictadura dins d’un marc legal indiscutible, adscrit a l’Estat de Dret.

Articles relacionats

Deixan's un comentari

Dubte / Duda
Queixa / Queja
Suggeriment / Sugerencia
Proposta / Propuesta
Demanda de cita
Altres / Otros

0 Comentaris