Som Palma reafirma el compromís de l’actual govern municipal en la lluita contra la corrupció

L’Ajuntament de Palma ha demanat d’ofici la revisió i inspecció de les baixes laborals dels agents investigats en el cas de presumpta corrupció de la Policia Local de Palma. L’equip de govern municipal ha estat i està col·laborant al màxim amb la justícia en tots els casos que s’estan investigant en aquesta trama.

Cal destacar que ni Som Palma ni l’Ajuntament tenim constància que s’estigui investigant la regidora de Funció Pública i Govern Interior, Aurora Jhardi, ni cap altre membre de l’equip de govern en relació a la tramitació d’aquestes baixes, les quals s’han atorgat sempre seguint criteris tècnics i jurídics del mateix consistori o, en casos concrets, a partir de sentències judicials.

En relació a la petició de revisió de les baixes laborals, s’ha demanat a ASISA, a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i als mateixos serveis mèdics municipals que s’iniciï un procediment exhaustiu de revisió i inspecció del procés d’incapacitació temporal dels agents investigats. Els resultats del procediment es remetran a Fiscalia, amb qui es manté un contacte permanent, perquè prengui les actuacions oportunes.

Des de Som Palma manifestam tot el suport a la companya Aurora Jhardi i la nostra absoluta confiança en la tasca que està realitzant a la regidoria de Funció Pública i Govern Interior, així com la resta de regidores i regidors en les seves respectives àrees, i també en l’equip de govern al complet en la lluita contra l’arrelada corrupció que ens ha deixat la deplorable gestió de l’anterior govern del Partit Popular.

No deixam d’assenyalar l’anterior mandat del PP com a directament culpable de l’actual situació dins la Policia Local de l’Ajuntament de Palma, situació que l’actual govern municipal treballa dia rere dia i sense descans per reparar, amb l’objectiu de recuperar una administració local neta, funcional i lliure de corrupció, que serveixi vertaderament a la ciutadania.

Articles relacionats

Deixan's un comentari

Dubte / Duda
Queixa / Queja
Suggeriment / Sugerencia
Proposta / Propuesta
Demanda de cita
Altres / Otros

0 Comentaris