Som palma denuncia les continues difamacions del diari ‘Mallorca Confidencial’

Davant les difamacions i falsedats publicades pel diari “Mallorca Confidencial” Som Palma vol manifestar:

1- ‘Mallorca Confidencial’ menteix quan afirma que la comissió de seguiment del Pacte de govern en Cort ja compta amb càrrecs triats. Som Palma no ha iniciat aquest procés perquè considera que ha de ser completament transparent i actualment s’està buscant la fórmula per a aquest propòsit.

2- ‘Mallorca Confidencial’ menteix en afirmar que l’equip de govern de Som Palma s’ha conformat amb càrrecs de confiança personal respecte d’algú en particular. Recordam que va haver-hi unacomissió al marge de l’equip municipal que va fer la selecció de persones per a treballar en Cort basant-se en criteris coneguts per tota la militància de Som Palma.

3- La Comissió d’Ètica de Som en cap moment ha rebut una carta denunciant fets referents a la selecció dels càrrecs que li corresponen a Som Palma a l’Ajuntament de Ciutat.

4– Per iniciativa pròpia la Comissió ha iniciat un expedient informatiu per aclarir les filtracions que han derivat en una comunicació per telegram d’un membre de Som Palma a un altre. Si les conclusions suposen l’obertura dels oportuns expedients sancionadors es comunicarà als afectats.

5- A Som Palma ens preguntem a qui apunta ‘Mallorca Confidencial’ amb tots els atacs peprpetuats des del nostre naixement. Estam davant la criminalització de Som Palma per la seva independència política i és precisament aquesta independència política la que ataca ‘Mallorca confidencial’. És possible que molestem per supeditar-nos a la nostra assemblea, per baixar-nos els sous en l’equip de govern o per ser transparents, però considerem que això no dóna dret a cap presumpte mitjà a difamar i mentir com ho està fent ‘Mallorca confidencial’.

Fem una reserva de les oportunes accions legals que siguin adients per mantenir els nostres drets individuals i col·lectius.

Les falses acusacions i les mentides publicades semblen tenir un clar propòsit: Desprestigiar una opció política i als seus representants institucional i orgànics. Defensarem els nostres drets i les nostres obligacions amb la ciutadania.

Articles relacionats

Deixan's un comentari

Dubte / Duda
Queixa / Queja
Suggeriment / Sugerencia
Proposta / Propuesta
Demanda de cita
Altres / Otros

0 Comentaris