Articles relacionats

Molt a celebrar

Molt a celebrar

Com que no celebram cap genocidi ni l’espoli i la destrucció contra els pobles americans, ens sumam a la iniciativa del Fòrum Social Mundial de...

Postejat

Deixan's un comentari

Dubte / Duda
Queixa / Queja
Suggeriment / Sugerencia
Proposta / Propuesta
Demanda de cita
Altres / Otros

0 Comentaris