Som Palma comença a conformar el seu equip de feina dins l’Ajuntament

El gruix de l’equip del govern municipal està pràcticament constituït i tres dels ja nomenats han estat designats per Som Palma. En total hem rebut 61 currículums des de la convocatòria de Selecció, dels quals -previsiblement- setze, passaran a ocupar responsabilitats dins l’Ajuntament. Els tres partits (Som Palma, Més i PSOE) s’han reunit avui en junta de govern per aprovar l’assignació d’aquest personal amb total consens de l’equip de govern, amb el compromís d’una bona coordinació i comunicació entre les diferents regidories.

Criteris de selecció

Els 5 regidors s’han mantingut totalment desvinculats del procés de selecció. El comitè de Selecció de Som Palma, format per Jaume Cànaves -com a expert a l’Ajuntament- i Joan Canyelles -del comitè Ètic- va establir els següents criteris per a seleccionar els càrrecs assignats per Som:

  1. Parentiu: les persones seleccionades no podien ser familiars de 1er o 2on grau ni amb els regidors ni amb els membres del comitè de Selecció.
  2. Identificació política amb el programa de Som Palma. En el cas dels no inscrits, el candidat o candidata havia de rebre l’aval de, al menys, dues persones inscrites.
  3. Capacitat i perfil tècnic: formació i experiència laboral rellevant per al càrrec a ocupar.

Així, a partir de les necessitats tècniques dels càrrecs, la seva implicació política i el grau de confiança amb el grup municipal, es van indicar les persones que s’havien escollit i finalment avui s’ha aprovat el nomenament de tres d’elles.

Nomenaments i perfils

Directora general de Participació Ciutadana: Marina Orell.  1er cicle en Hª de l’Art UIB, Art dramàtic Inst. Teatre, Grau de Pedagogia UNED. Experiència en tallers culturals en centres cívics i projectes formatius en Casals de barri.

Directora general d’Igualtat i Drets Cívics: Lucía Segura. Diplomada en Treball Social UIB. Experta en Dº Estrangeria. Treballadora Social, monitora temps lliure i educadora de nit.

Directora general de Sanitat i Consum: Mª Antònia Comas. Infermera especialista en nutrició infantil. Experiència laboral en atenció primària a l’IBSalut.

Tots els càrrecs ocupats per persones inscrites a Som queden lligats al salari establert pel nostre codi ètic, amb un límit de 3 vegades el salari mínim interprofessional.

En el cas de la regidoria de Mobilitat, s’ha creat una direcció general que no implica cap augment de despesa per a les arques municipals, atès que estarà ocupada per una funcionària, Josefa Maria Arola, que continuarà cobrant el mateix sou que fins ara rebia.

Resta de nomenaments

BATLIA

Coordinadora general de Govern municipal: Sandra Solduga

ÀREA D’EDUCACIÓ I ESPORTS

Directora general d’Educació: Joana Bardina

Director general d’Esports: Sergio Rodríguez

ÀREA D’ECOLOGIA, AGRICULTURA I BENESTAR ANIMAL

Coordinador general: Josep Maria Rigo

ÀREA DELEGADA DE TURISME, COMERÇ I TREBALL

Directora general de Treball amb funcions també de gerenta de Palma Activa: Eugènia Crespí

ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS

Directora general de Benestar Social, amb funcions també de gerenta del PMRRS: Catalina Trobat

ÀREA DE CULTURA, PARIMONI, MEMÒRIA HISTÒRICA I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Coordinadora general: Noemí Garcies

ÀREA DELEGADA D’INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT

Coordinadora general, amb funcions també de gerenta de l’IMOV: Virginia Abraham

Articles relacionats

Deixan's un comentari

Dubte / Duda
Queixa / Queja
Suggeriment / Sugerencia
Proposta / Propuesta
Demanda de cita
Altres / Otros

0 Comentaris