S’obri un nou procés de selecció per a la Direcció de Funció Pública i Govern Interior

Des de Som Palma us comuniquem que s’ha decidit declarar desert el procés de selecció per la plaça de Direcció General de Funció Pública i Govern Interior.

La Comissió de Selecció ha pres aquesta decisió, a la vista què no hi ha hagut gaire temps per concórrer i que l’especialitat de la tasca a realitzar des de la Direcció General, i el volum de matèries sobre les quals es treballa a la Regidoria de Funció Pública i Govern Interior, fan necessari avaluar totes les possibilitats i perfils possibles.

A Som Palma tenim el compromís d’actuar amb la màxima transparència i responsabilitat. La gestió de l’àrea en qüestió requereix d’un perfil professional que faci possible l´aplicació de les mesures de transformació política i lluita contra la corrupció que el nostre projecte defensa.

La nova política suposa, també, posar en marxa processos de qualitat que tinguin resultats efectius, sense caure en la immediatesa que la burocràcia administrativa ha imposat sempre. Per això, assumim la tasca de fer processos amb la màxima excel·lència i que fomentin la concurrència més gran possible.
Els criteris de selecció són:

-Llicenciatura/Grau en dret, econòmiques, ciències polítiques o anàlogues.
– Habilitats negociadores i directives.
– Prohibicions familiars fins a segon grau de parentesc.

Mèrits a valorar:
1. Coneixement/ Experiència en les administracions públiques.
2. Identificació política amb el projecte de Som Palma; assumpció del programa electoral de Som Palma i aplicació del mateix en la gestió.

S’obri el termini del 9 al 15 de maig de 2016 a les 23:59 hs.

Podeu enviar la documentació a:
coordinaciosompalma@gmail.com

Articles relacionats

Deixan's un comentari

Dubte / Duda
Queixa / Queja
Suggeriment / Sugerencia
Proposta / Propuesta
Demanda de cita
Altres / Otros

0 Comentaris