Què hem fet aquesta setmana a Cort?

Què hem fet aquesta setmana a Cort?

Companyes i companys: Palma ja és ciutat-refugi! En el ple del passat dijous 24 de setembre, es va materialitzar el clam solidari que des de fa setmanes recorr la nostra ciutat: l’Ajuntament de Palma va aprovar la declaració que ens uneix a la xarxa de ciutats que coordinaran i posaran els recursos necessaris per a l’acollida de les persones refugiades a causa dels conflictes del Pròxim Orient.

El de dijous passat va ser el primer ple ordinari de l’Ajuntament de Palma passats els tres primers mesos de govern municipal: valoració dels 100 dies, rendició de comptes i presentació de reptes i propostes de cara als nous pressuposts. Aquí podeu llegir-ne el resum.

Pressuposts participatius

A partir de l’any vinent, els cinc districtes de la nostra ciutat podran decidir en què es gasta una part del pressupost municipal. Els pressuposts municipals que s’estan elaborant actualment inclouran una partida la despesa de la qual podrà ser decidida directament pels districtes.

Cada un dels cinc districtes disposarà d’una quantitat -encara a determinar- que es podrà utilitzar per a l’execució de projectes que afectin les seves barriades. El consell territorial del districte (òrgan integrat pel regidor delegat i representants de les entitats i associacions de la zona) serà l’encarregat de decidir en què s’utilitzarà la quantitat assignada.

En paraules de Miquel Comas, regidor de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial: “Seguim treballant per la descentralització política i la democràcia participativa, a tots els nivells i àrees de l’Ajuntament”.

Rutes escolars segures

El CEIP de Son Pisà disposa des de dimarts passat d’un camí escolar per anar al centre a peu de forma segura i accessible. Els camins escolars estan inclosos dins del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) com una de les mesures per impulsar hàbits de mobilitat més sostenibles i segurs, sense oblidar la qüestió de gènere, ja que són les mares generalment les que acompanyen als infants a l’escola.

Amb el de Son Pisà, ja són tres els camins escolars que s’han habilitat. Així, n’hi ha un a Son Gotleu i un altre a Can Capes. La setmana que ve entrarà en funcionament un quart a l’escola Santa Magdalena Sofía i n’hi ha dos mésen projecte, un a s’Arenal i un altre a Son Serra-La Vileta.

Son-Pisà

Els regidors de les diferents àrees implicades inauguraren la ruta escolar de Son Pisà

Les àrees que han treballat en aquest projecte són: Infraestructures i Accessibilitat, Igualtat i Drets Cívics, Seguretat Ciutadana i Educació i Esports.

Gràcies a la feina transversal d’aquestes regidories avançam cap a una ciutat per a les persones, on els nins i nines puguin caminar de casa a l’escola des de petits, vegin aquesta ciutat com un espai no perillós i puguin fer seu l’espai públic.

 

Consell de la Dona

Consell-DonaDimarts passat la regidoria d’Igualtat, Joventut i Drets Cívics convocà la primera reunió del Consell de la Dona de l’Ajuntament de Palma amb l’objectiu d’establir un primer contacte entre les participants de diverses entitats, sindicats i organitzacions que treballen el tema de la igualtat de gènere a Palma, a més de persones representants de les diverses àrees de l’Ajuntament, per tal de treballar cap a la transversalitat de la perspectiva de gènere en les polítiques municipals. El debat central de la reunió va ser: Quin Consell de la Dona volem? Més informació aquí. 

La reactivació del Consell de Dones no és només el compliment del nostre programa electoral i l’acord de govern, sinó que també reflecteix dues de les prioritats de Som Palma: la participació real i efectiva de les entitats i de tota la ciutadania i la lluita contra el masclisme i el patriarcat i per l’equitat de gènere.

Actuacions d’urgència

Helicòpter

Antònia Martín, regidora de Sanitat, supervisà presencialment la fumigació amb helicòpter.

Les altes temperatures, amb una major acumulació d’aigua deguda a les pluges de les darreres setmanes, ha afavorit el cicle biològic del moscard comú.És per això que a regidoria de Sanitat i Consum ha posat en marxa la fumigació amb helicòpter a la llacuna de Can Guidet, a Ses Fontanelles, al pla de Sant Jordi i a diverses zones de l’entorn de l’aeroport.

Cal destacar que per a lluitar contra els moscards s’aplica un producte biològic que només afecta el moscard i no la resta d’animals que viuen a les zones estancades, com per exemple l’abella. Aquí podeu veure la vídeo-notícia amb informació ampliada.

Per altra banda, s’ha realitzat a la barriada de Corea, part del Districte Nord, una actuació de neteja extraordinària als patis interiors de les edificacions de la zona, que a pesar de ser de titularitat privada tenen ús públic. Aquesta actuació es va dur a terme d’acord amb els veïns i veïnes a causa de l’acumulació de residus, de trastos abandonats i la proliferació d’herbes durant mesos. En total, s’han retirat 18’5 tones de residus.

Districte-Nord

Consell Territorial del Districte Nord, amb presència de representants d’associacions veïnals, Aurora Jhardi com a regidora de Districte, Miquel Comas com a regidor de Coordinació Territorial i Neus Truyol com a presidenta d’EMAYA.

Aquestes actuacions de neteja i recollida de residus voluminosos tendrà lloc cada dos mesos. Per altra banda, es deixaran als patis unes saques perquè els habitants hi depositin els trastos de manera controlada. Així mateix s’instal·laran contenidors d’envasos, vidre i paper i cartró a la via pública, per incrementar la dotació de contenidors de recollida selectiva a la barriada.

Reiteram el nostre compromís perquè tots els veïns i veïnes de Palma gaudeixin del mateix dret a un entorn de qualitat i uns espais nets, visquin a la barriada que visquin.

Articles relacionats

Deixan's un comentari

Dubte / Duda
Queixa / Queja
Suggeriment / Sugerencia
Proposta / Propuesta
Demanda de cita
Altres / Otros

0 Comentaris