Què hem fet aquesta setmana a Cort?

El Consell d’Administració del Palau de Congressos aprovà la gestió privada del recinte amb els vots en contra de Som Palma. Tal com explicàrem en aquest comunicat, Som Palma consideràrem que no comptavem  amb la informació suficient per a decidir quin ha de ser el model de gestió més beneficiós per a la ciutadania i, per tant, no podíem aprovar un model de gestió o un altre sense comptar amb les dades suficients. Finalment, s’optarà per la gestió pública del Palau en el cas que el nou concurs quedi desert. Més informació aquí.

Camins escolars segurs

El CEIP Els Tamarells de l’Arenal ja compta amb un camí escolar segur. Amb la posada en marxa d’aquest itinerari ja són cinc els camins escolars que funcionen a hores d’ara a Palma. Tot l’itinerari s’ha revisat des de la perspectiva de la seguretat, reduint els riscs en els desplaçaments a peu i incrementant l’accessibilitat, en el sentit que tothom pugui desplaçar-se sense obstacles.

12744056_10156489465560366_8529934815216278958_n

Cada camí escolar parteix d’un estudi que fan les àrees de Mobilitat, Infraestructures, Seguretat Ciutadana i Igualtat per a conèixer quins són els entrebancs que es poden trobar els i les escolars en el seu camí a l’escola. Un cop detectats, se solucionen per a esdevenir un camí escolar segur. L’objectiu és que els infants puguin anar a la seva escola de forma segura i, a més, que tinguin una major autonomia. Més informació aquí.

Compareixença Antònia Martín

La portaveu de Som Palma i regidora de Sanitat i Consum comparegué en roda de premsa en relació a la creació de la plaça de cap del departament de l’àrea de Sanitat i també donà les explicacions pertinents quant al cas d’una de les tres beques convocades per la Càtedra d’Estudis Socials i de la Salut.

La Regidoria de Sanitat i Consum ha creat la plaça de cap de departament per a millorar el servei als ciutadans i el dia a dia de l’Àrea. Aquest lloc es cobrirà via promoció interna amb un funcionari o funcionària, ja present a l’Ajuntament, que compleixi els requisits que ja s’han presentat a la Mesa de Personal. Entre el personal de l’Ajuntament que opti a la plaça es cobrirà la vacant amb el funcionari o funcionària que es jutgi més adient, tal com succeeix de forma habitual a totes les regidories.

A continuació podeu veure la roda de premsa completa:

Publicitat no-sexista

L’Àrea d’Igualtat, Joventut i Drets Cívics ha impartit dues jornades adreçades als regidor/es, coordinador/es, director/es generals i gerents de les empreses públiques municipals per donar-lis a conèixer la instrucció amb les recomanacions per a una publicitat lliure de sexismes. Les dues sessions formatives s’han celebrat al centre Flassaders i han estat impartides per una tècnica de la regidoria.

78e98904-e9ca-4ad2-8cf9-35296d591b9d

Es tracta d’un projecte que s’inicia amb aquesta formació i que culminarà amb un manual de comunicació que promogui, entre altres coses, la publicitat no-sexista, no-estereotipada i lliure de discriminació. La intenció és que aquest manual s’inclogui en el futur dins el manual les les clàusules socials de l’Ajuntament de Palma, entenent que l’administració pública, a través de la comunicació, té la possibilitat i l’obligació d’intervenir per a canviar l’imaginari col·lectiu i contribuir a una societat més igualitària entre homes i dones.

Portes obertes a la ciutadania

Aurora Jhardi, com a regidora de Funció Pública i Govern Interior, es reuneix cada dimarts des de l’inici de la legislatura amb la ciutadania que vol exposar les seves idees, queixes, suggeriments i projectes a l’Ajuntament. En aquesta publicació podeu llegir una reflexió de la mateixa Aurora sobre la dificultat d’atendre el gran volum de necessitats dels ciutadans i ciutadanes dins una institució tan burocratitzada.

cf86114c-d930-4b5d-a6c9-c29a2714876f

Dins el marc d’aquestes reunions setmanals, la regidora es va reunir amb la Federació de Persones Sordes de les Illes Balears i l’Associació de Mallorca de Persones Sordes. Les dues entitats exposaren la situació d’aïllament que pateixen per part de les administracions públiques i demanaren una millora dels serveis d’interpretació. La regidora de Funció Pública i Govern Interior assumí el compromís d’informar l’equip de govern sobre les seves demandes i també s’està analitzant amb la regidoria d’Igualtat, Joventut i Drets Cívics la manera de començar a desenvolupar activitats inclusives i d’integració per a aquest col·lectiu.

Dinamitzar les barriades 

Des de la Regidoria de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial es va posar en marxa el passat novembre un procés participatiu per definir el model de gestió dels Casals de Barri que respongui millor a les necessitats de la ciutadania. Un procés que s’ha dut a terme per districtes i que culminà la passada setmana.

Taula casals

D’aquestes reunions s’han extret les següents conclusions: els casals han de ser una eina clau per dinamitzar les barriades, han de ser portes d’accés a la cultura i instruments de l’acció comunitària, cal crear xarxa entre els diferents casals, entitats i els seus territoris i per això és interessant mantenir espais de trobada com el que ha suposat la Taula de Casals, cal deixar de sectorialitzar la població i apostar per la intergeneracionalitat als espais municipals, cal que els casals siguin espais accessibles i inclusius.

La Taula de Casals es mantindrà activa per tal que les iniciatives i els projectes que s’impulsin des de l’Ajuntament tinguin en compte les necessitats i opinions de la ciutadania, amb l’objectiu de fer dels casals de barri uns espais més participatius.

Articles relacionats

Deixan's un comentari

Dubte / Duda
Queixa / Queja
Suggeriment / Sugerencia
Proposta / Propuesta
Demanda de cita
Altres / Otros

0 Comentaris