Promoció i protecció de la salut des de Sanitat i Consum

Promoció i protecció de la salut des de Sanitat i Consum

Aquesta setmana, la feina de la regidoria de Sanitat i Consum s’ha centrat en tres activitats dedicades a la protecció i la promoció de la salut de la ciutadania de Palma:

 

 

 

 

Intel·ligència emocional

En aquesta activitat es tracta el concepte de salut des d’una perspectiva del benestar psicològic, ja que influeix en el benestar físic i social. Es tracta d’una activitat dirigida per una psicòloga en la qual s’explica el concepte d’intel·ligència emocional i els seus components. Es treballa el reconeixement i maneig de les emocions i les conductes provocades per aquestes. 

L’objectiu és donar a conèixer eines per a aconseguir el benestar emocional i poder enfrontar-se a les diverses situacions de la vida de forma més efectiva. 

L’activitat està adreçada a alumnes d’ESO, Batxiller i FP i de programes d’inserció professional, així com a alumnes d’educació especial, d’educació d’adults i també a associacions i al públic en general. 

Malalties transmeses per vectors

Dia 6 de setembre la regidoria de Sanitat i Consum es va incorporar al Comitè de seguiment i control de malalties transmeses per vectors. En aquest comitè, en el qual fins ara no hi era present l’Ajuntament de Palma, hi estan representades entitats de totes les Balears. 

En la darrera reunió es tractà la problemàtica sobre diferents vectors i malalties com el Zikha o la febre hemorràgica de Nil. Des de l’Ajuntament de Palma vam oferir organitzar una sessió informativa adreçada als ajuntaments de les nostres illes. Des de Cort volem liderar la millora de l’atenció a la ciutadania en un tema tan sensible com aquest. 

Quant a la lluita contra el moscard tigre, hem dissenyat un cartell amb les mesures que podem prendre cada un de nosaltres per evitar les picades. El cartell està essent distribuït als diferents edificis tant municipals com d’altres administracions de la nostra ciutat amb el lema Vigila que et pica!

Infraestructures sanitàries a Ciutat

La regidora de Sanitat i Consum de l’Ajuntament, Antònia Martin, i la directora general de l’àrea, Maria Antònia Comes, es reuniren amb el director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia de la Conselleria de Salut del Govern Balear. La reunió, que es va celebrar a la seu de la conselleria, pretenia enfortir la col·laboració entre les dues institucions per analitzar les necessitats de la ciutat de Palma pel que fa a les infraestructures sanitàries.

A més, aquestes trobades permetran vehicular les sol·licituds fetes per la ciutadania de les diverses barriades de Palma.

Articles relacionats

Deixan's un comentari

Dubte / Duda
Queixa / Queja
Suggeriment / Sugerencia
Proposta / Propuesta
Demanda de cita
Altres / Otros

0 Comentaris