Programa

PROGRAMA DE GOVERN MUNICIPAL #ACORDSPELCANVI

Les bases d’un acord que permeti conformar un govern de canvi a Palma passen per aplicar mesures que donin prioritat a les polítiques socials i a la recuperació de drets, que prioritzin el rescat de persones, la creació de feina digna, la cohesió social i la qualitat dels serveis públics. Un nou temps polític exigeix un govern que planti cara en defensa de les persones i de l’interès general, que recuperi els serveis que han estat privatitzats i que lluiti contra l’especulació; un govern que faci de la participació, la transparència i la rendició de comptes les seves senyes d’identitat.