Premis a les millors idees per a dinamitzar els districtes de Palma

Premis a les millors idees per a dinamitzar els districtes de Palma

L’Ajuntament premiarà amb fins a 500 € aquelles idees i propostes que consideri més adequades per a la dinamització sociocultural dels districtes i els seus barris. Aquesta convocatòria, oberta per l’àrea de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial, va dirigida a entitats, col·lectius i ciutadans individuals i vol captar idees i propostes que formin part dels programes de festes i activitats dels districtes.

Les propostes han de tenir un caire participatiu, lúdic, festiu i/o cultural, han de ser destinades a tots els públics i obertes a la participació de tota la ciutadania, d’accés lliure i que es duguin a terme a espais públics, dins l’àmbit territorial de districte i que fomentin la interrelació entre barris.

 

Amb aquesta convocatòria “volem donar a conèixer els districtes de Palma com a instruments territorials propers als ciutadans, a més de facilitar la descentralització de les activitats de la ciutat”, defensa Eva Frade, regidora de l’àrea.

Es tendrà en compte l’originalitat i novetat de la proposta, el foment del concepte de districte i de descentralització, el seu abast territorial i el foment de la interrelació entre barris, el caràcter humanitari, i/o solidari, o de sensibilització ciutadana, el foment de la nostra cultura, patrimoni, història i tradició, la participació ciutadana: la implicació d’entitats, col·lectius i persones per al desenvolupament de la proposta, el seu número i el nivell de participació, les despeses que suposarien el seu desenvolupament i la disponibilitat de recursos municipals per a poder-la dur a terme.

Les propostes i idees es poden presentar fins dia 15 de juny de 2016, i s’han de poder realitzar abans de dia 31 de desembre de 2016.

Convocatòria d’iniciatives ciutadanes per a les Festes d’Estiu

També està oberta la convocatòria dirigida a les entitats sense ànim de lucre inscrites en el registre municipal (REMEC) per a presentar propostes i iniciatives ciutadanes per a ser incloses a la programació de les Festes d’Estiu de la ciutat, en el període comprès entre els 25 de juny i el 30 de setembre.

L’Ajuntament assumirà fins a quatre propostes, en funció dels recursos disponibles i la idoneïtat de les activitats proposades. En cas de ser acceptades, les entitats promotores seran les encarregades i responsables de la seva organització, coordinació i desenvolupament i hauran de complir les indicacions en matèria de seguretat i salubritat.

L’Ajuntament col·laborarà aportant els serveis d’infraestructures, seguretat ciutadana, prevenció d’incendis i protecció civil de la seva competència, l’assistència sanitària i primers auxilis, la neteja i higiene i inclourà l’activitat al programa institucional i a la publicitat que en faci de les festes.

Les activitats proposades han de tenir un caire participatiu, lúdic, festiu i/o cultural, han de ser destinades a tots els públics i obertes a la participació de tota la ciutadania, d’accés lliure i per a ser celebrades a espais públics. Han de ser organitzades i gestionades de forma directa per les entitats proposants i no està permesa subcontractacions posteriors.

Dia 20 de maig acaba el termini per a la presentació de propostes a realitzar a les festes entre el 25 de juny i el 15 d’agost. Per a activitats a realitzar del 16 d’agost al 30 de setembre, es poden presentar propostes fins dia 1 de juliol.

Més informació aquí.

 

Articles relacionats

Deixan's un comentari

Dubte / Duda
Queixa / Queja
Suggeriment / Sugerencia
Proposta / Propuesta
Demanda de cita
Altres / Otros

0 Comentaris