Palma acollirà la pròxima assemblea general de la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables

Palma acollirà la pròxima assemblea general de la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables

La regidora de Sanitat i Consum, Antònia Martín, va assistir a l’assemblea general de la Xarxa Ciutats Saludables (RECS), reunida a Còrdova els passats dijous i divendres.

Aquesta assemblea, on hi participaren 156 municipis, inclogué la jornada “Ciutats promovent els hàbits saludables”, en el transcurs de la qual la regidora Martín i la tècnica infermera de Sanitat i Consum, Maria Ingla, explicaren l’evolució i valoració de les activitats municipals de “Berenar saludable” i “Escola al Mercat”. Aquests programes de promoció de la salut enfocats a la infantesa afecten a més de 3.000 nins i nines a Ciutat.

Des del govern municipal hem augmentat per al present curs 2015-2016 un 50% les places del programa “Berenar Saludable”.

Al decurs de les jornades es posaren en comú per part de les diferents delegacions tot tipus d’idees i activitats per contribuir al desenvolupament d’iniciatives locals enfocades a promoure els hàbits saludables al llarg del cicle vital de la persona. Com a colofó de les activitats es va acordar que la pròxima reunió, que es fa amb caràcter bianual, se celebrarà a Palma el 2018.

 

 

Articles relacionats

Deixan's un comentari

Dubte / Duda
Queixa / Queja
Suggeriment / Sugerencia
Proposta / Propuesta
Demanda de cita
Altres / Otros

0 Comentaris