Molt a celebrar

Molt a celebrar

Com que no celebram cap genocidi ni l’espoli i la destrucció contra els pobles americans, ens sumam a la iniciativa del Fòrum Social Mundial de celebrar el 12 d’octubre com el Dia de la Resistència Indígena. Un just homenatge a aquella gent que es va enfrontar a l’invasor i a la religió, a la llengua i cultura que els foren imposades per les armes. Són els pobles indígenes que lluiten pel reconeixement de les seves identitats i formes de vida, i que defensen els seus territoris i recursos naturals.

En un dia com avui reivindicam la imprescindible reflexió col·lectiva sobre aquest sistema capitalista que se sustenta sobre l’explotació, la mort i la misèria del mal anomenat Tercer Món. Recordem que per a què nosaltres les occidentals mantinguem aquest nivell de vida, amb tot l’avenç tecnològic i industrial i totes les comoditats que ens envolten, hi ha d’haver zones on la gent viu en la pobresa i es mor de fam. Demanem-nos com és possible que els territoris amb més recursos naturals i més riquesa a les seves terres, siguin els més pobres econòmicament.

Per això, des de Som Palma volem commemorar avui la lluita dels pobles d’arreu del món que han defensat i avui defensen encara el seu dret a existir.

Articles relacionats

Deixan's un comentari

Dubte / Duda
Queixa / Queja
Suggeriment / Sugerencia
Proposta / Propuesta
Demanda de cita
Altres / Otros

0 Comentaris