Les reunions mantingudes fins ara per tal d’establir les bases d’un possible govern a Ciutat

Benvolguts i benvolgudes companyes,

Fa uns dies que Som Palma manté reunions amb Mes i Psib-Psoe per tal d’establir les bases d’un possible govern a Ciutat. Fins ara hem treballat en l’elaboració d’un programa de 10 mesures urgents per Palma, que ja es troba a disposició de tothom a la nostra plana web, i en un Codi Ètic per l’Ajuntament, el qual suposa un compromís per als tres partits i una renúncia directa als privilegis.

El Programa de Govern del Canvi es va començar a redactar el dilluns dia 1 de juny i estarà enllestit previsiblement el dimecres dia 3 de juny Es tracta d’un programa pensat per a les persones de ciutat en funció de les diferents necessitats col·lectives.

Són moltes les mesures que s’han de prendre per recuperar la justícia social i una vida digna per a totes i tots, per això feim feina de valent i amb bona sintonia. Fins al moment s’han tractat temes de mobilitat, educació, comerç, economia, turisme, igualtat i cultura, entre d’altres, i a la pròxima jornada de reunió (3 de juny) es tancarà el document definitiu que serà publicat oportunament. En aquest document de mesures prioritàries per als primers 6 mesos, aquelles relatives a la lluita contra la violència masclista, territori, memòria i medi ambient són preferents per nosaltres.

Som Palma exigirà que les mesures de rescat ciutadà i anticorrupció siguin una línia central del nou govern que posi a l’Ajuntament clarament de banda de la gent enfront de les elits parasitàries.

Tot i que la decisió final la prendrà l’Assemblea del pròxim dia 8 de juny, l’acord segons el qual Palma necessita un canvi de model per a convertir-se en la ciutat que es mereix ser és unànime. La urgència de donar resposta i solució als diferents problemes i necessitats de la ciutadania ens uneix en la feina que estam realitzant i ens inspira per continuar treballant.

Els pròxims dies us comunicarem els temes tractats a les següents reunions per tal de mantenir-vos ben informats.

Moltes gràcies pel vostre suport i fins aviat!

Som Palma

Articles relacionats

Deixan's un comentari

Dubte / Duda
Queixa / Queja
Suggeriment / Sugerencia
Proposta / Propuesta
Demanda de cita
Altres / Otros

0 Comentaris