Les bases de Som Palma aproven entrar en el govern de Cort amb el 75% dels vots

Els resultats de l’Assemblea de Som Palma celebrada el 27 de juny aproven l’entrada de la formació en l’organigrama pactat amb les formacions MÉS i PSIB. La votació, presencial a l’assemblea i telemàtica recollí els següents resultats: un 75,1% aprovà esser al govern municipalmentre que un 24,9% reclamava passar a l’oposició.

Les bases de Som Palma han aprovat per una banda l’acord de govern programàtic i per l’altra la proposta d’organigrama per a la gestió de Cort.

En total han participat 272 persones, la qual cosa suposa un increment sobre l’anterior assemblea iconsolida el nivell de participació ciutadana en la pressa de decisions de Som Palma.

La majoria ha valorat positivament la feina feta a Som Palma fins ara. Tot i això, recollint manifestacions de la pròpia assemblea, assumim que hi ha millores a fer pel que fa a la comunicació interna i al funcionament de les pròpies assemblees.

Mostram satisfacció pel resultat i desenvolupament de l’assemblea, màxim òrgan en la presa de decisions a la nostra organització. Estam decidides  i ens reafirmam en què aquest model de feina i consulta a la ciutadania ha d’esser el que ens guiï en la presa de decisions de Som Palma.

Articles relacionats

Deixan's un comentari

Dubte / Duda
Queixa / Queja
Suggeriment / Sugerencia
Proposta / Propuesta
Demanda de cita
Altres / Otros

0 Comentaris