L’Assemblea Oberta de Som Palma dona suport als documents consensuats del programa i del codi ètic per àmplia majoria

L’Assemblea Oberta de Som Palma, reunida avui, ha aprovat per àmplia majoria donar suport als documents consensuat de programa i codi ètic. Han votat un total de 231 persones, amb 211 vots a favor, 11 en contra i 9 vots en blanc.

En relació al sondeig consultiu, pel que fa a les hipotètiques configuracions de l’organigrama de l’Ajuntament, aquests són els percentatges de les diferents respostes a  cada una de les preguntes:

2.- DONARIES SUPORT A QUE SOM PALMA FORMÀS PART DEL FUTUR GOVERN MUNICIPAL AMB PSIB-PSOE I MÉS, INDEPENDENTMENT QUI OCUPI LA BATLIA?

SI: 38%

NO 57%

EN BLANC: 5%

3.- DONARIES SUPORT A LA FORMACIÓ D’UN FUTUR GOVERN MUNICIPAL DEL PSIB-PSOE I MÉS SENSE QUE SOM PALMA FORMI PART D’AQUEST GOVERN?

SI: 45%

NO: 50%

EN BLANC: 5%

4.- DONARIES SUPORT A QUE SOM PALMA FORMÀS PART D’UN FUTUR GOVERN MUNICIPAL AMB UNBATLE DE MÉS?

SI: 84%

NO: 11%

EN BLANC: 5%

5.- DONARIES SUPORT A QUE SOM PALMA FORMÀS PART D’UN FUTUR GOVERN MUNICIPAL AMB UNBATLE DEL PSIB-PSOE?

SI: 25%

NO: 70%

EN BLANC: 5%

6.- DONARIES SUPORT A QUE SOM PALMA FORMÀS PART D’UN FUTUR GOVERN MUNICIPAL AMB UNBATLE DE SOM PALMA?

SI: 90%

NO: 6%

EN BLANC: 4%

7.- DONARIES SUPORT A UN ACORD ON LA BATLIA FOS COMPARTIDA (ROTATIVA)?

SI: 53%

NO: 42%

EN BLANC: 5%

8.- DONARIES SUPORT A UN ACORD ENTRE MÉS I SOM PALMA, AMB EL SUPORT EXTERN DEL PSIB-PSOE?

SI: 80%

NO: 17%

EN BLANC: 3%

Articles relacionats

Deixan's un comentari

Dubte / Duda
Queixa / Queja
Suggeriment / Sugerencia
Proposta / Propuesta
Demanda de cita
Altres / Otros

0 Comentaris