L’Ajuntament comença la redacció del nou Pla d’Igualtat de gènere

L’Ajuntament comença la redacció del nou Pla d’Igualtat de gènere

L’àrea d’Igualtat comença la feina per elaborar un nou Pla d’Igualtat de gènere 2017-2021 per a tot l’Ajuntament de Palma. Aquest dimecres s’han constituït la comissió política i la comissió tècnica que s’encarregaran de la redacció del pla i que està formada per representants de totes les àrees del consistori. La previsió és que el pla estigui enllestit el febrer de 2017 i l’Ajuntament pugui desenvolupar les mesures tenint en compte la perspectiva de gènere.

Aquest serà el tercer Pla d’Igualtat de Gènere de la ciutat. En paraules d’Aligi Molina, regidor de l’àrea: “trobam que és una passa important per aconseguir un objectiu central: la transversalitat de la perspectiva de gènere en les polítiques municipals. O, més important, avançar cap a una ciutat més igualitària entre homes i dones, més feminista, de forma seriosa, conjunta i coordinada.”

Aligi ressalta la importància d’aquest Pla i de l’existència de l’àrea d’Igualtat “per a lluitar per garantir que totes les polítiques municipals, a tots els nivells i totes les etapes adoptin una perspectiva que trenqui amb la cultura masclista dominant. Això implica un canvi en la cultura institucional, que les qüestions de gènere no siguin un element extraordinari sinó que formin part de l’acció quotidiana a l’hora de planificar l’acció.”

L’ajuntament ha desenvolupat dos plans d’igualtat fins ara, el Pla d’igualtat d’oportunitats de dones i homes (2006-2010) i el pla d’igualtat de dones i homes (2011-2014). A dia d’avui, cap dels dos són vigents. D’aquí la necessitat d’elaborar-ne un de nou,tasca que es farà en dues fases. En la primera, es farà una diagnosi profunda per saber quina és la situació actual. En la segona, es definirà el Pa d’Igualtat perquè el febrer de 2017 estigui llest i pugui començar l’aplicació de les polítiques que marqui.

Participació ciutadana

A més de les comissions polítiques i tècniques, el pla comptarà amb les aportacions que faran el Consell de Dones i de les entitats i organitzacions que fan feina en aquest àmbit. A més, s’iniciarà un procés participatiu perquè tothom que vulgui pugui participar.

Articles relacionats

Deixan's un comentari

Dubte / Duda
Queixa / Queja
Suggeriment / Sugerencia
Proposta / Propuesta
Demanda de cita
Altres / Otros

0 Comentaris