La transformació de Son Gotleu com a prioritat

La transformació de Son Gotleu com a prioritat

L’Ajuntament de Palma aposta per la regeneració de Son Gotleu per lluitar contra la pobresa energètica, la desigualtat social i el desarrelament de la població del barri a través d’un projecte europeu d’innovació. Es tracta de la convocatòria Urban Innovative Actions (UIA), amb un pressupost de 5,8 milions d’euros, dels quals Europa en co-finança fins al 80%.

D’aquesta manera, des del govern municipal volem combatre la desigualtat entre barris, invertir en els barris més vulnerables i acabar amb la visió aristocràtica del centre.

 

 

Empoderament vs paternalisme

 Aligi Molina, regidor d’Igualtat, Joventut i Drets Cívics, ressalta que aquest projecte innovador, pragmàtic i singular per al barri de Son Gotleu cedeix el protagonisme a les persones: “superam, per tant, les metodologies d’intervencions paternalistes per arribar a l’empoderament real de les persones perquè siguin elles les protagonistes de la seva realitat individual i col·lectiva”. A més, ha incidit en què el projecte preveu mesures de conciliació i accions amb perspectiva de gènere, “una qüestió que aquest equip de govern treballa de forma transversal en totes les àrees i projectes”.

La diagnosi sobre la situació real del barri es centra en quatre aspectes estratègics: infrahabitatge, desocupació, teixit comercial homogeneïtzat, i segregació cultural i desarrelament. Així doncs, aquest projecte dóna resposta a aquestes necessitats invertint principalment aquest finançament en el factor humà: la formació de les persones. 

Això suposa també una estratègia per posar fre a la segregació i fomentar un major arrelament i sentiment de pertinença al barri i a ciutat: formant  a la gent per a resoldre els problemes dels habitatges, es rehabiliten els edificis degradats a més de crear un nou sector econòmic i diversificar el teixit comercial i econòmic de la zona.

El mes d’octubre: resultats

Aquest projecte compta amb la col·laboració i coordinació d’altres institucions com són el Govern de les Illes Balears, Eurolocal del Consell de Mallorca i la UIB, a més d’entitats veïnals i associacions del tercer sector.

El resultat de la convocatòria se sabrà el pròxim mes d’octubre.

 

 

 

 

Articles relacionats

Molt a celebrar

Molt a celebrar

Com que no celebram cap genocidi ni l’espoli i la destrucció contra els pobles americans, ens sumam a la iniciativa del Fòrum Social Mundial de...

Postejat

Deixan's un comentari

Dubte / Duda
Queixa / Queja
Suggeriment / Sugerencia
Proposta / Propuesta
Demanda de cita
Altres / Otros

0 Comentaris