La realitat intercultural de Palma

La realitat intercultural de Palma

Des de l’àrea d’Igualtat, Joventut i Drets Cívics ens vam reunir el passat 8 de setembre amb 14 entitats de persones migrades de Palma, seguint amb la millora dels espais de diàleg i treball conjunt amb aquestes entitats. 

Aquesta reunió es va centrar en començar a prepara una o vàries activitats conjuntes amb motiu del Dia Mundial de les Persones Migrades (el 18 de desembre), amb la intenció d’acordar quina activitat o activitats es poden realitzar per a donar visibilitat a la realitat intercultural de la ciutat. Amb la preparació conjunta de l’activitat, l’Ajuntament de Palma assumirà les despeses i les gestions de l’Informe Tècnic Integral i del Pla de Protecció. 

 

Es van presentar diferents propostes per a l’acte, enfocades a donar a conèixer les diferents cultures que conviuen a Palma, a enfortir la convivència, a fomentar la integració i fer una mostra de diferents temàtiques com gastronomia, dansa, art, manifestacions culturals, etc. A més, s’exposaren altres idees com fer plafons informatius sobre els diferents països o fer un recull d’històries de vida i experiències dels processos migratoris. 

Al final de la reunió s’acordà que es valorarien les propostes amb cada associació i a la propera trobada es definiran més les activitats. Des de la regidoria es realitzarà una valoració d’elements i despeses que es poden assumir per a què les associacions ho tenguin en compte a l’hora de preparar les activitats. 

Seguim construint Ciutat per a totes i tots, basada en la convivència i la integració de totes les persones que hi viuen.

Articles relacionats

Deixan's un comentari

Dubte / Duda
Queixa / Queja
Suggeriment / Sugerencia
Proposta / Propuesta
Demanda de cita
Altres / Otros

0 Comentaris