Els regidors de Som Palma limiten el seu salari tal com estableix el Codi Ètic

Avui han sortit a la premsa algunes informacions afirmant que els regidors de Cort mantindran els salaris de l’anterior govern. Volem deixar clar que Som Palma complirà rigurosament amb els seus Estatuts i Codi Ètic, els quals estableixen un límit de tres vegades el Salari Mínim Interprofessional. Tant els regidors com els càrrecs designats per Som cobraran, com a màxim, 1.950 euros. Actualment s’està preparant una proposta per determinar a on anirà destinada la diferència entre els 3.663€ que els pertoquen com a regidors i el salari real que rebran, la qual inclourà ONGs i institucions socials. Aquesta proposta se sotmetrà a votació en una assemblea, perquè vosaltres sempre teniu la darrera paraula.

Extracte del Codi Ètic de Som Palma que estableix la limitació dels sous.

Extracte del Codi Ètic de Som Palma que estableix la limitació dels salaris

El fet que a Som Palma les coses funcionin de manera diferent i no es prenguin decisions unilaterals des d’una cúpula  requereix una gran feina d’organització i en conseqüència, provoca que ens dugui més temps prendre decisions importants i arribar a acords consensuats. Volem deixar clar que aquest es l’únic motiu real pel qual encara no us haguem pogut fer arribar informacions essencials tal com el nombre final de persones que conformaran el nostre equip de govern. El que sí que confirmam i repetim és que els Estatuts i el Codi Ètic de Som es respectaran escrupulosament. També us asseguram transparència total i us mantendrem informats de tot el procés.

Moltes gràcies per la vostra paciència!

El canvi ha arribat a l’Ajuntament de Palma!

Articles relacionats

Deixan's un comentari

Dubte / Duda
Queixa / Queja
Suggeriment / Sugerencia
Proposta / Propuesta
Demanda de cita
Altres / Otros

0 Comentaris