Els accidents laborals no existeixen

Els accidents laborals no existeixen

Aquesta setmana la Ciutat de Palma torna a ser escenari de la greu realitat dels sinistres laborals a l’àmbit de la construcció, els quals segons l’Observatori Estatal de Condicions de Treball de l’Estat espanyol, representa cada any més del 40% dels accidents totals.

Dos operaris, dos treballadors de la Construcció varen ser víctimes de l’esfondrament d’uns elements constructius molt delicats des del punt de vista estructural (un llarg forjat volat incomplet de formigó) que s’estava construint sense tenir tots els permisos necessaris a l’Arenal de Palma.

Els mitjans de comunicació parlen de causes que encara es desconeixen, però hi ha alguns elements que permeten fer una primera valoració dels fets: les característiques de les obres en marxa, la manca de permisos corresponents, la data prevista per iniciar les reserves a l’hotel, les declaracions dels companys de feina dels difunts.

Si, com s’afirma a la premsa, ja era possible realitzar reserves a l’hotel mencionat a través d’algunes pàgines web, és fàcil d’imaginar que hi havia implícitament un ritme de feina determinat pels objectius mercantils dels promotors, amb la vista fixada al maig de 2016. Per una altra banda, és lògic suposar que per part de l’empresa constructora també hi havia d’haver un cert interès a finalitzar les obres el més aviat possible. Vist que uns simples treballadors subalterns no poden assumir les responsabilitats ni la iniciativa d’una decisió tan transcendent com desencofrar un forjat incomplet realitzat la setmana passada, en una nostra primera valoració, pels motius abans exposats, descartem que la caiguda del forjat s’hagi d’imputar a una imprudència dels operaris desapareguts, fins i tot en un escenari d’incertesa laboral com la que està patint el sector. Dita circumstància pareix confirmar-se amb la decisió – que evidentment es va prendre en l’àmbit empresarial – de construir les obres més enllà del soterrani sense comptar al dia d’avui amb tots els permisos pertinents.

Fins i tot si cal distingir entre els aspectes administratius i els de seguretat, la manca d’un projecte d’execució aprovat per una construcció d’aquest tipus representa una falta molt greu, i constitueix de facto una manca de seguretat, de la qual s’hauran d’aclarir les responsabilitats que corresponguin a cadascuna de les parts implicades: promotors, projectistes, responsables de la seguretat i empresa.

Lluny de voler escenificar un procés mediàtic, davant aquest tràgic succés Som Palma té clar que els accidents no existeixen, que darrere d’esdeveniments tràgics com aquests, sempre hi ha una causa precisa i no la casualitat. També tenim clar que l’objectiu de totes i tots és intensificar els esforços per eliminar definitivament els riscs que deriven de l’actual funcionament de la gestió dels tràmits urbanístics. Per aquests motius, les persones de Som Palma, representades pels seus regidors i regidores, manifesten la voluntat de col·laborar amb la Justícia per tal d’esclarir els fets que han provocat la desgràcia al més aviat possible.

Des de l’Ajuntament, Som Palma considera necessari posar en marxa totes les mesures adients per:

– Posar a disposició dels familiars de les víctimes els seus recursos jurídics

– Ampliar el nombre de zeladors d’obres

– Exigir més contundència a l’hora d’avaluar la documentació relativa a la Seguretat i Salut

– Crear tots els mecanismes indispensables per tal de garantir la coordinació amb la conselleria de Treball perquè es vigili i respecti totes les mesures de protecció per al treball en condicions semblants per a aquest tipus d’obres

Fins i tot si la tragèdia ha posat de manifest la incapacitat de l’Ajuntament d’arribar a controlar totes les obres en marxa actualment per una qüestió d’impossibilitat material, des de Som Palma considerem que l’àrea d’Urbanisme està actuant amb la màxima responsabilitat i implicació possible. Més a més, fins i tot si és necessari separar les irregularitats administratives de la recerca de les responsabilitats penals de l’accident, per tal d’aclarir la situació, des de Som Palma volem manifestar la nostra perplexitat en relació a la validesa d’un presumpte silenci administratiu.

Per acabar, vist que els operaris haurien d’executar una obra d’aquesta envergadura seguint uns plànols oficials (visats pel Col·legi professional i amb el segell de l’Ajuntament), des de Som Palma exigim saber qui i en quines circumstàncies ha fet arribar a l’empresa uns plànols no oficials.

Articles relacionats

Deixan's un comentari

Dubte / Duda
Queixa / Queja
Suggeriment / Sugerencia
Proposta / Propuesta
Demanda de cita
Altres / Otros

0 Comentaris