Crònica del Ple de juny a l’Ajuntament de Palma

Crònica del Ple de juny a l’Ajuntament de Palma

Des d’aquest ple de juny, Palma és oficialment Municipi Orgullós per la no-discriminació del col·lectiu LGTBI. Així ho hem establert a través de la declaració institucional de suport al desenvolupament, respecte i visibilització de la diversitat sexual i de gènere, fent palesa l’aprovació de la Llei per a garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar la LGTBI fòbia”. Expressam així el compromís de l’Ajuntament de Palma de suport a la lluita de les associacions LGTBIQ en el marc de la política municipal, a més de promoure pràctiques educatives i formatives de sensibilització dins les àrees del consistori de la resta d’entitts municipals.

Per altra banda, aprovàrem també una altra declaració institucional en relació a la coordinació municipal de l’ajuda al refugiat, per a organitzar adequadament l’ajuda a les persones refugiades des dels municipis i ajuntaments. També insta a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies a participar en l’elaboració i execució d’un pla estatal d’atenció i ajuda humanitària a les persones refugiades. 

Proposicions aprovades

D’aquest ple cal destacar els següents acords: 

  • L’aprovació definitiva del Pla d’acció de renous a Palma, per a combatre la contaminació acústica del municipi.
  • El compromís de continuar treballant per a la millora continua de la qualitat de l’aire a Palma adoptant mesures de prevenció, de control i de correcció de la contaminació atmosfèrica.
  • Impuls i coordinació d’un pla d’acció per a donar una resposta social a la problemàtica de la venda ambulant i per a les persones que s’hi dediquen.
  • La creació d’una línia gratuïta per a comunicar les incidències del servei Bicipalma.
  • La creació d’accessos i una cicloruta al centre de Palma des del barri de Son Ferriol a través de la carretera de Manacor.
  • L’elaboració d’un Pla de Gestió Sostenible de l’Aigua, en una aposta de l’equip de govern municipal per polítiques de gestió sostenible de l’aigua en el curt, mitjà i llarg termini.

Legalitat i legitimitat

Una de les propostes rebutjades per l’equip de govern de Cort fou una del grup municipal Ciutadans relativa a l’ocupació il·legal d’immobles. C’s instava al govern “a manifestar el seu respecte al dret a la propietat privada i a manifestar-se sempre al costat de qui compleix la llei en lloc del costat de qui la infringeix”.

Els tres grups municipals del govern (PSOE, MÉS i Som Palma) votàrem en contra perquè creiem que aquesta proposició fomenta l’especulació immobiliària i perquè entenem que el Dret a l’Habitatge està recollit a la Constitució Espanyola i que la defensa de la propietat privada no pot justificar els milers d’habitatges buits mentre hi ha tanta gent sense casa i essent desnonada. En la nostra aposta per organitzar l’economia al servei de l’interès general, defensam la legitimitat de les accions en contra de l’especulació immobiliària i turística, que a més creen espais socials i culturals que fomenten la cooperació, l’oci no mercantilitzat i que es posen al servei dels veïns i veïnes de la zona.

Preguntes orals

El regidor d’Infraestructures i Accessibilitat, Rodrigo Romero, respongué una pregunta oral del PP que demanava per què s’han talat els arbres d’algunes zones de Palma. Rodrigo Romero explicà que aquestes accions s’han pres per motius de seguretat i accessibilitat (com per exemple, arrels que impedien el pas dels vianants). També va exposar altres problemes de seguretat com per exemple, que alguns arbres interferien amb una tuberia de gas i haguéssin pogut provocar situacions perilloses. Per altra banda, el regidor afirmà que s’han plantat, per exemple, 60 arbres al barri de Son Ferriol i molts més a altres zones de Palma. 

 

Articles relacionats

Deixan's un comentari

Dubte / Duda
Queixa / Queja
Suggeriment / Sugerencia
Proposta / Propuesta
Demanda de cita
Altres / Otros

0 Comentaris