Constituïda la Comissió de Coordinació d’Accessibilitat

Constituïda la Comissió de Coordinació d’Accessibilitat

La Comissió de Coordinació d’Accessibilitat té la missió d’incorporar la condició d’accessibilitat universal en la planificació, organització i gestió de la ciutat i implicar a totes les regidories del consistori.

L’Ajuntament ha assumit el compromís i el repte d’adaptar la ciutat a les necessitats de totes les persones. D’aquesta manera es garanteix l’autonomia i la capacitat d’elecció i interacció amb l’entorn, brindant l’oportunitat de participació en la vida social, factors que conformen la base per a l’exercici igualitari de les llibertats fonamentals. Això implica que s’incorpori l’accessibilitat com a condició important a la gestió del consistori, a més de ser una responsabilitat compartida a totes les àrees municipals.

Durant la reunió s’ha presentat la memòria d’activitats de l’any 2015, amb un resum de les accions realitzades per l’àrea d’Infraestructures per a la millora de lescondicions d’accessibilitat realitzades a Palma l’any passat.

El regidor d’Infraestructures i Accessibilitat, Rodrigo A. Romero, explica que “de cara als propers anys les línees d’actuació en matèria d’accessibilitat passen per fer més platges accessibles, per incorporar aquesta qüestió als parcs infantils i per fer rutes escolars i turístiques que incloguin el criteri de l’accessibilitat”. A més, també s’està elaborant un estudi per conèixer l’estat actual dels edificis municipals per veure de quina manera es pot millorar.

La memòria d’activitats inclou les principals accions que el consistori ha desenvolupat i que té previst desenvolupar, que són:

  • Oficina Palma Accessible. Per informar i oferir assessorament tècnic en matèria d’accessibilitat, promoure i implantar mesures organitzatives, procedimentals i de tot tipus per aconseguir que les infraestructures i serveis municipals siguin accessibles, així com coordinació entre àrees en tot allò relacionat amb accessibilitat.
  • Platges. Certificació en matèria d’accessibilitat per a la Platja de Palma i la platja de Ciutat Jardí. Es va realitzar un projecte de millora de l’accessibilitat en el marc dels serveis d’acompanyament al bany amb la visió principal de l’usuari i les seves necessitats. Obtenció de la certificació AENOR conforme a la UNE170001-2:2007 per al Balneari 15 de la platja de Platja de Palma i la platja de Ciutat Jardí.
  • Parcs accessibles. Es treballa per a què els parcs siguin accessibles. S’han estudiat els parcs que tenen jocs infantils per establir l’ordre de prioritat. Els primers parcs en els quals es començarà a són Sa Riera, Parc de la Mar, Secar de la Real, Ses Fonts i Son Gibert.

L’objectiu de la comissió és coordinar i visualitzar les distintes accions que es posin en funcionament des de les àrees en matèria d’accessibilitat universal en coordinació amb la mesa d’accessibilitat. Es reunirà dos cops a l’any per marcar les línees que s’han d’implantar en matèria d’accessibilitat.

Articles relacionats

Deixan's un comentari

Dubte / Duda
Queixa / Queja
Suggeriment / Sugerencia
Proposta / Propuesta
Demanda de cita
Altres / Otros

0 Comentaris