Comunicació amb l’Ajuntament via WhatsApp

Comunicació amb l’Ajuntament via WhatsApp

Cort posa en marxa una iniciativa per a facilitar a la ciutadania la comunicació d’incidències a la via pública. Les persones que així ho desitgin poden comunicar deficiències que detectin a la via pública i enviar la localització i fotografies mitjançant WhatsApp, a més de, com fins ara, a través del 010 i del web municipal.

El personal del 010 gestionarà aquesta línia, disponible al número de telèfon 626 035 035, que farà arribar les demandes dels ciutadans i ciutadanes a l’àrea competent per resoldre-les. La ciutadania podrà remetre incidències i/o fotografies, així com la localització de les mateixes durant les 24 hores dels 365 dies de l’any. 

La tinenta de batle de Funció Pública i Govern Interior, Aurora Jhardi, destaca que “amb aquest sistema pretenem donar una passa més en l’apropament de l’Administració a la ciutadania per tal que sigui més accessible, ràpida i eficaç. Obrim les portes i finestres de l’Ajuntament a la gent”.

Seguim aplicant la nostra voluntat de millorar els serveis públics. Posam les institucions al servei de les persones!

Articles relacionats

Deixan's un comentari

Dubte / Duda
Queixa / Queja
Suggeriment / Sugerencia
Proposta / Propuesta
Demanda de cita
Altres / Otros

0 Comentaris