Comptes 2015

La transparència és un dels nostres trets fonamentals i ens diferencia de la resta de partits polítics. En aquest sentit, la comissió de finances feim públics els comptes de l’any 2015 juntament amb les donacions efectuades. Complim així el compromís ètic que signaren tots els càrrecs de Som Palma.

cuentas0

Llistat de ingresso i despeses 2015

Donacions 2015 dels càrrecs electes i no electes a l’Ajuntament de Palma

Articles relacionats

Deixan's un comentari

Dubte / Duda
Queixa / Queja
Suggeriment / Sugerencia
Proposta / Propuesta
Demanda de cita
Altres / Otros

0 Comentaris