Complim els compromisos amb la ciutadania

Complim els compromisos amb la ciutadania

Les Cartes de Serveis són documents a través dels quals s’estableixen compromisos de l’administració amb la millora de la qualitat en la prestació dels serveis municipals.

En aquest sentit, estam d’enhorabona: Aenor ha certificat les 6 Cartes de l’Ajuntament de Palma que han complert amb els més de 70 compromisos adquirits amb els usuaris i, a la majoria dels serveis, s’ha superat el 8 de mitjana, la qual cosa demostra que la ciutadania dóna un notable alt/excel·lent als serveis municipals.

Cal destacar que el més valorat pels usuaris és la disposició, l’eficàcia i l’amabilitat del personal d’ateció a la ciutadania, amb una nota d’entre un 9’5 i un 10.

En paraules de la regidora de Funció Pública i Govern Interior, Aurora Jhardi: “La millora en qualitat es tradueix en una millora de l’eficàcia de les administracions públiques, i és l’eina integral que necessitam per a assolir una transparència d’alt nivell.”

Vam dir que arribàvem a les institucions per posar-les al servei de la gent i per obrir portes i finestres, i així ho estam fent.

Articles relacionats

Deixan's un comentari

Dubte / Duda
Queixa / Queja
Suggeriment / Sugerencia
Proposta / Propuesta
Demanda de cita
Altres / Otros

0 Comentaris