Col·laboració per a facilitar les activitats d’associacions de persones migrades

Col·laboració per a facilitar les activitats d’associacions de persones migrades

Seguint amb la millora dels espais de diàleg i treball conjunt amb les entitats de persones migrades, la setmana passada la regidoria d’Igualtat, Joventut i Drets Cívics es reuní amb 10 d’aquestes associacions, aquesta vegada amb l’objectiu d’arribar a acords per a facilitar el procediment de la cessió d’espai públic.

Les entitats actualment es troben amb moltes dificultats a l’hora de fer activitats no-permanents majors. La normativa exigeix garantir la protecció i la seguretat de les persones amb sortides d’emergència, sanitaris, etc, i això suposa un cost econòmic inassumible per a entitats sense ànim de lucre (d’uns 3.000 euros aproximadament), i les associacions es troben sense mitjans per a poder dur a terme aquestes activitats.

Davant aquesta situació, s’ha de tenir en compte que l’Ajuntament no pot assumir les despeses que suposen les activitats de totes les associacions. Així doncs, a la reunió es posaren sobre la taula algunes propostes alternatives, com per exemple reconvertir les propostes en activitats menors per a que no suposin una despesa tan grossa, que l’Ajuntament faciliti una normativa que inclogui un Informe Tècnic per a cada espai, que es faciliti l’ús d’espais municipals per a poder dur a terme les activitats a espais tancats que ja disposin de les mesures de seguretat, sanitàries, etc. (com per exemple, teatres o camps de futbol), que les associacions unifiquin algunes de les seves celebracions per a compartir despeses, etc.

A la reunió va sorgir la proposta de fer una celebració conjunta pel Dia Mundial de les Persones Migrades, el proper 18 de desembre. Aquesta proposta es començarà a treballar a partir de setembre i es convocarà a totes les associacions per a dissenyar activitats conjuntes.

A més a més, d’aquesta trobada sorgiren altres propostes com ara:

  • La creació d’una Federació d’Immigrants.
  • La realització d’estudis de necessitats amb les associacions.
  • Que l’activitat conjunta entre l’Ajuntament i aquestes associacions del 18 de desembre no sigui una actuació puntual, sinó que es realitzin més sovint.
  • Facilitat l’assessorament per a les associacions.
  • Crear espais d’intercanvi i trobada entre associacions per a fomentar el coneixement, el suport, l’intercanvi i la realització d’activitats conjuntes.

Perquè volem construir Ciutat per a totes i tots, sense guetos, basada en la convivència i la integració de totes les persones que hi viuen, hagin nascut aquí o no i sigui quina sigui la seva procedència, cultura, ètnia o religió.

 

Articles relacionats

Deixan's un comentari

Dubte / Duda
Queixa / Queja
Suggeriment / Sugerencia
Proposta / Propuesta
Demanda de cita
Altres / Otros

0 Comentaris