Cap a la contractació pública socialment responsable

Cap a la contractació pública socialment responsable

Aquesta setmana hem iniciat a l’Ajuntament de Palma el camí cap a la introducció de clàusules socials a la contractació pública.

La regidoria de Funció Pública i Govern Interior ha organitzat una Jornada sobre la matèria en la qual han pres part més de 70 tècnics i tècniques dels diferents departaments del Consistori i de les empreses municipals i organismes autònoms. Aquesta primera jornada de formació ha dissipat molts dubtes sobre la legalitat i l’operativitat de la contractació socialment responsable.

En paraules d’Aurora Jhardi, regidora de l’àrea i al capdavant de la iniciativa, “encetam un camí perquè la contractació pública dins l’ajuntament no respongui només a interessos econòmics sinó que també doni una resposta social de cara a l’exterior. És fonamental entendre que hi ha matèries que són transversals com la equitat de gènere, la protecció del medi ambient i la inclusió social. Aquestes qüestions traduïdes en clàusules socials a la contractació pública reverteixen en el bé de tota la ciutadania social i econòmicament parlant.

La introducció de clàusules socials a la contractació pública és un dels pilars del nostre programa i del nou‪#‎GoverndelaGent‬, i una passa més cap a l’economia pública al servei de les persones. La inversió dels doblers públics en millorar l’ocupació, respectar del medi ambient i facilitar l’accés als col·lectius més desfavorits és absolutament fonamental i serà una realitat, quan ens volien fer creure que no era possible.

#ÉsAra

Articles relacionats

Deixan's un comentari

Dubte / Duda
Queixa / Queja
Suggeriment / Sugerencia
Proposta / Propuesta
Demanda de cita
Altres / Otros

0 Comentaris