Assessoria jurídica per a les víctimes de violència masclista

Assessoria jurídica per a les víctimes de violència masclista

Des de la regidoria d’Igualtat, Joventut i Drets Cívics de l’Ajuntament s’ha signat un conveni amb el Col·legi d’Advocades i Advocats de les Illes Balears (ICAIB), per oferir a les dones víctimes de violència de gènere a Palma un millor servei d’assessorament i més garanties abans de prendre la decisió de denunciar. Així s’aconsegueix incorporar l’assessorament jurídic al servei que es dóna a les víctimes des del primer moment en què fan la passa de posar-se en contacte amb el servei municipal.

Fins ara, l’assessorament jurídic arribava un cop la víctima es decidia a interposar una denúncia per maltractament davant els jutjats. A partir d’avui, s’avança l’orientació jurídica i les víctimes comptaran amb el suport d’un advocat que els ajudarà a decidir de forma conjunta què poden fer per a sortir de la situació de violència masclista que viuen.

En paraules del regidor de l’àrea, Aligi Molina: “volem acabar amb el paternalisme institucional en l’atenció a les víctimes de violència masclista i empoderar les dones”.

El degà de l’ICAIB, Martín Aleñar, ha explicat que el conveni “va sorgir de la idea de la importància d’avançar l’assessorament a una situació prèvia al conflicte”. “S’orientarà les víctimes des del primer minut, una ajuda que es podrà oferir de forma més personal i tranquil·la”, segons Aleñar. D’aquesta manera, se’ls podrà oferir “un assessorament integral”, des de “quines són les passes que es poden dur a terme fins a quins drets tenen”, ha dit Aleñar.

Compromisos

El conveni marca dos compromisos:

1. En els casos en què una víctima de violència de gènere acudeixi al SAIVG o hi sigui derivada sense haver interposat abans denúncia i es constati una situació de maltractament generalitzada que no produeixi un brot violent que pugui donar lloc a una denúncia immediata davant la policia o el jutjat de guàrdia, l’ICAIB designarà de forma immediata, a petició del SAIVG, un advocat del torn d’ofici especialitzat en violència de gènere.

2. Després d’analitzar els detalls, la documentació i els informes en poder del SAIVG, i d’entrevistar-se amb la víctima, l’advocat designat orientarà sobre la conveniència d’interposar denúncia i el lloc on fer-ho (policia o jutjat). A més, acompanyarà la víctima en la interposició de la denúncia i els tràmits successius i l’assessorarà sobre les conseqüències jurídiques en l’àmbit familiar de les actuacions que es puguin dur a terme: ordre de protecció, mesures en relació als fills, dret a cobrar pensió, etc.

Articles relacionats

Deixan's un comentari

Dubte / Duda
Queixa / Queja
Suggeriment / Sugerencia
Proposta / Propuesta
Demanda de cita
Altres / Otros

0 Comentaris