Aprovat el projecte de demolició del monument de Sa Feixina

Aprovat el projecte de demolició del monument de Sa Feixina

Vam dir que els homenatges al feixisme no hi tenen cabuda a la nostra ciutat -ni a cap país que s’anomeni democràtic-, i així ho demostram.

La Junta de Govern ha aprovat avui el projecte de demolició del monument al creuer Baleares a Sa Feixina, monument que representa “un homenatge als homes i a la maquinària de la mort que van fer possible la derrota de la democràcia durant la Guerra Civil i la posterior implantació d’una dictadura assassina de gairebé 40 anys”, en paraules de Maria Antònia Oliver, presidenta de l’associació Memòria de Mallorca.

 

La despesa que s’ha consignat és de 169.870,82 euros. Un cop publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) s’obre un termini de 15 dies hàbils per presentar al·legacions. Una vegada resoltes, s’inicia i es licita l’expedient de contractació, que es durà a terme per subhasta.

El projecte preveu la demolició completa del monument amb la recuperació dels elements escultòrics en alt-relleu existents al sòcol del monòlit, l’eliminació del parterre on se situa el monument i la pavimentació de l’espai lliure resultant amb el mateix material existent actualment al voltant del monument. La previsió és que les obres durin tres mesos. 

Aquesta acció s’enmarca en el compliment de l’article 15 de la Llei de Memòria Històrica estatal, el qual ens permet prendre les mesures oportunes per la retirada de símbols commemoratius d’exaltació, personal o col·lectiva, de la sublevació militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la dictadura dins d’un marc legal indiscutible, adscrit a l’Estat de Dret.

Des de Som Palma volem donar les gràcies als moviments socials, entitats per la memòria històrica i en general a totes les persones que no han deixat de lluitar durant anys perquè aquesta reivindicació històrica es compleixi.

Una ferida es tanca a la nostra ciutat.

Articles relacionats

Deixan's un comentari

Dubte / Duda
Queixa / Queja
Suggeriment / Sugerencia
Proposta / Propuesta
Demanda de cita
Altres / Otros

0 Comentaris