10 mesures urgents del canvi a Palma

Les bases d’un futur acord que permeti conformar un govern de canvi a Palma passen per aplicar mesures que donin prioritat a les polítiques socials i a la recuperació de drets, que prioritzin el rescat de persones, la creació de feina digna, la cohesió social i la qualitat dels serveis públics. Un nou temps polític exigeix un govern que planti cara a l’estafa de la crisi en defensa de les persones i del interès general, que recuperi els serveis que han estat privatitzats i que lluiti contra l’especulació; un govern que faci de la participació la transparència i la rendició de comptes les seves senyes d’identitat.

Amb aquest horitzó, Som Palma, MÉS per Palma i PSIB-PSOE acorden aquestes 10 mesures urgents del canvi a Palma.

Aquesta llista no pretén ser exhaustiva, sinó una mostra del compromís de totes tres forces polítiques amb la ciutadania:

1. Objectiu Pobresa Zero, amb especial atenció a la població infantil. Cap família sense llum, aigua, gas, menjar i material escolar. Reforç del servei d’ajuda a domicili.

2. Oficina antidesnonaments: assessoria jurídica, mediació amb les entitats bancàries. Serà realment efectiva i amb seguiment i acompanyament dels afectats. L’Ajuntament prioritzarà treballar amb els bancs que compleixen amb el codi de bones pràctiques bancàries.

3. Pla d’ocupació digna especialment dirigit a joves, aturats de llarga durada i majors de 45 anys.

4. Palma neta: pla de xoc de neteja amb dotació de recursos humans i tècnics per millorar la neteja a tots els barris de Palma.

5. Preparar la ciutat per acollir turisme al llarg de tot l’any, potenciant especialment rutes gastronòmiques, culturals i activitats esportives. Preservar el barris amb valor diferencial i atractiu turístic, com el Molinar i el Jonquet.

6. Recolzament al teixit comercial de la ciutat: facilitar la cooperació entre comerços i impulsar una caixa d’eines al servei de les pimes, comerç i autònoms. Exigir al Govern una moratòria de grans superfícies comercials.

7. Derogació de l’Ordenança cívica i regulació específica d’activitats com el botellot o activitats il·lícites, de manera que s’abordaran els problemes específics amb solucions especifiques.

8. Obertura de l’Ajuntament a la participació i a la transparència: publicació de les despeses de l’Ajuntament i de l’agenda dels regidors i regidores. Impuls de la participació ciutadana en la presa de decisions municipals (pressuposts, consells sectorials, associacions, moviments socials).

9. Recuperació del nom oficial de Palma. Recuperació del Reglament de Normalització Lingüística. Revocació de la instrucció municipal que restringeix l’ús del català i recuperar-lo com a llengua vehicular, possibilitant la resposta en castellà al ciutadà que ho sol·liciti expressament.

10. Declaració de Palma com a ciutat lliure de maltractament animal, que inclourà la declaració de Palma anti-taurina.

Palma, 1 de juny

Articles relacionats

Deixan's un comentari

Dubte / Duda
Queixa / Queja
Suggeriment / Sugerencia
Proposta / Propuesta
Demanda de cita
Altres / Otros

0 Comentaris